40+ KOBIETA

Cena pakietu:

  • 228,00 zł

Badania wchodzące w zakres pakietu:

  • morfologia, rozmaz, OB, mocz badanie ogólne, glukoza, lipidogram (cholesterol całk, HDL, LDL, trójglicerydy), próby wątrobowe (Aspat, Alat, Bilirubina, GGTP, Fosfataza alkaliczna), jonogram (Na/K), Mg, Ca, kwas moczowy, TSH, FSH, estradiol, prolaktyna, Ca 125, kał na krew utajoną

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach):

  • 3 dni

Nasi partnerzy: