40+ MĘŻCZYZNA

Cena pakietu:

  • 162,00 zł

Badania wchodzące w zakres pakietu:

  • morfologia, rozmaz, OB, mocz badanie ogólne, glukoza, lipidogram (cholesterol całk, HDL, LDL, trójglicerydy), próby wątrobowe (Aspat, Alat, Bilirubina, GGTP, Fosfataza alkaliczna), jonogram (Na/K), Mg, kwas moczowy, TSH, PSA, testosteron całk, kał na krew utajoną

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach):

  • 1 dzień

Nasi partnerzy: