pakiet zdrowe jelita

Cena pakietu:

  • 240 zł

Badania wchodzące w zakres pakietu:

  • kalprotektyna, zonulina, badanie ogólne kału

Czas oczekiwania na wyniki (w dniach):

  • 10

Kalprotektyna w kale – Kalprotektyna jest uwalniana w czasie aktywacji leukocytów, spowodowanej stanem zapalnym. Wówczas zarówno w kale, jak i we krwi można stwierdzić silne podwyższenie jej stężenia. Przy tym górna granica normy może zostać przekroczona setki razy. Podwyższone stężenie kalprotektyny w kale stwierdza się w przypadku prawie wszystkich chorób zapalnych przewodu pokarmowego i wielu nowotworach.

Zonulina w kale - Zonulina jest ważnym regulatorem przepuszczalności ściany jelita. Jelitowa bariera nabłonkowa odgrywa centralną rolę w tolerancji i odporności na obce antygeny. Po związaniu ze specyficznym receptorem na powierzchni błony śluzowej jelita zonulina indukuje otwarcie tight junctions, podwyższając w ten sposób przepuszczalność warstwy komórek nabłonka jelitowego. Barierę jelitową mogą wówczas pokonać różne antygeny, co może wywołać miejscowe lub układowe procesy zapalne, a dalej rozwój chorób autoimmunologicznych umiejscowionych w jelitach lub poza nimi.
Nasi partnerzy: